16 дела, образувани в Административен съд – Плевен

Всички 16 дела, образувани в Административен съд – Плевен за обжалване на резултатите от Местни избори 2015, са приключени. Това информира Диян Добрев, съдебен администратор към АС-Плевен.

Само по три от решенията има подадени касационни жалби до Върховния административен съд в София.

По шест от делата съдът е потвърдил решението на съответната Общинска избирателна комисия, а по две има частична отмяна на решението на съответната Общинска избирателна комисия, а по едно дело съдът изцяло е отменил решението на ОИК. По тези дела съдът е върнал изборните книжа за обявяване на действителните резултати от избора с оглед мотивите на съда.

Останалите седем дела, образувани по реда на Изборния кодекс в Административен съд – Плевен, са прекратени на различни правни основания.

При извършено сравнение между образуваните дела в Административен съд гр. Плевен след провеждане на „Местни избори 2011 г.” и на „Местни избори 2015 г.”, се констатира, че през 2011 г. са били образувани и разгледани над два пъти повече дела – 35 броя, спрямо 16 дела през 2015 г., коментираха от правораздавателната институция.

Свързани статии

Back to top button