Home / Партии / ДПС / Алиосман Ибраим Имамов
Алиосман Ибраим Имамов

Алиосман Ибраим Имамов

Алиосман Ибраим Имамов
Дата на раждане : 20/03/1953 с. Абланица, България
Професия: преподавател;
Избран(а) с политическа сила: ДПС – Движение за права и свободи 14.84%;
Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;

Алиосман Ибраим ИмамовАлиосман Ибраим Имамов е български учен и политик от Движението за права и свободи. Избран е за заместник-председател на Народното събрание на 12 ноември 2013 г.
Понастоящем е заместник-председател на ДПС. Народен е представител от 2001 г., когато води листата на ДПС с името Арсо Бинков Манов. През март 2003 г. си връща старото име Алиосман Ибраим Имамов отпреди Възродителния процес. Това прави и съпругата му, която от Милена Аленова Манова се преименува на Метаанет Алириза Имамова.
Завършва Икономическия техникум в Благоевград и висше образование по специалност „Статистика“ в Университета за национално и световно стопанство. Преподавател е в Катедра „Статистика и иконометрия“ на Факултет „Приложна информатика и статистика“ в УНСС от 1981 г. Доктор по икономика (1987), доцент (1996).
Владее руски и английски език. Женен е, имат 2 деца – син Александър и дъщеря Биляна.

Парламентарна дейност:
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 – 27/10/2014
43-то Народно събрание
зам.-председател на НС 27/10/2014 – до момента
Парламентарна група „Движение за права и свободи“
член 27/10/2014 – до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 – до момента
Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
член 27/10/2014 – 17/11/2014
Временна комисия по бюджет и финанси
член 29/10/2014 – 28/11/2014
Делегация в Интерпарламентарния съюз
член 18/12/2014 – до момента
Група за приятелство България – Азербайджан
член 09/04/2015 – до момента
Група за приятелство България – Гърция
член 09/04/2015 – до момента
Група за приятелство България – Канада
член 09/04/2015 – до момента
Група за приятелство България – Кувейт
зам.-председател 09/04/2015 – до момента
Група за приятелство България – Турция
член 09/04/2015 – до момента

Внесени законопроекти
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Законопроект за тютюна и тютюневите изделия

Коментари

Коментара

Алиосман Ибраим Имамов Дата на раждане : 20/03/1953 с. Абланица, България Професия: преподавател; Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%; Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД; Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; Алиосман Ибраим Имамов е български учен и политик от Движението за права и свободи. Избран е за заместник-председател на Народното събрание на 12 ноември 2013 г. Понастоящем е заместник-председател на ДПС. Народен е представител от 2001 г., когато води листата на ДПС с името Арсо Бинков Манов. През март 2003 г. си връща старото име Алиосман Ибраим Имамов отпреди Възродителния…

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.